Sorry, no posts matched your criteria.

I. Általános szabályok

A Luxi.hu weboldalon található minden tartalom szerzői jogi védelmet élvez (logó, fénykép, cikkek, rovatok címe) a weboldal tulajdonosának szellemi tulajdonát képezi, illetve azok felhasználására vonatkozóan a tulajdonos a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik. A tulajdonosnak ezáltal kizárólagos joga van a művek bármely jelenleg ismert módon történő felhasználására, átdolgozására és a felhasználás engedélyezésére. A luxihu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek kizárólag a weboldal tulajdonosának előzetes, írásbeli engedélyével használhatók fel. A Luxi.hu tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal bármely részét kivágni, lemásolni és a nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni.

II. Szabad felhasználás

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan és ahhoz a Luxi.hu weboldal tulajdonosának engedélye nem szükséges. A Luxi.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:
  • A Luxi.hu cikkek és egyéb írások idézését legfeljebb az eredeti mű 20%-át meg nem haladó mértékig, a forrás és a szerző valamint az eredeti cím feltüntetésével engedélyezi.
  • Természetes személy magáncélra a Luxi.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
  • A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

III. A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén a Luxi.hu weboldal tulajdonosa a jogsértővel szemben polgári jogi igényeket támaszthat, illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tehet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Luxi.hu tulajdonosa a polgári jogi felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. Amennyiben a Luxi.hu fent részletezett szerzői jogait az Interneten sértik meg, úgy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult a tárhely-szolgáltatót felhívni a jogellenes tartalom azonnali eltávolítására és a jogsértő weboldal tulajdonos vagy tulajdonosai ellen büntetőfeljelentést tenni.

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. A felhasználók a www.luxi.hu weboldalra történő belépéssel a fenti feltételeket elfogadják még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználói a weboldalnak.